شکیلا یوسفی.روانشناس

مقالاتی در مورد طرحواره
نویسنده : شکیلا یوسفی - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳٩٠
 
 1 : اثر طرحواره های محتوایی و صوری در درک خواندن
  چکیده
 ضیاحسینی سیدمحمد
علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز  تابستان 1381; 18(1 (پیاپی 35) ویژه نامه زبان انگلیسی و زبان شناسی):10-16.
کلید واژه: 

 2 : اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرحواره ها در ارتقا رضایت زناشویی
  اصل مقاله
 یوسفی رحیم,عابدین علیرضا,تیرگری عبدالحکیم,فتح آبادی جلیل
روان شناسی بالینی  پاییز 1389; 2(3 (پیاپی 7)):25-37.
کلید واژه: طرحواره، نارضایتی زناشویی، زوجین

 3 : ارزیابی مدل اندازه گیری طرحواره های شناختی پرخاشگر و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان
  اصل مقاله
 محمدی نوراله,چالمه رضا
فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز  تابستان و پاییز 1385; 1(3-2):225-238.
کلید واژه: 

 4 : بررسی ارتباط میان رفتار جنسی و طرحواره های نقش جنسیتی در دو گروه از دانشجویان متاهل: مقایسه رفتار جنسی زنان و مردان در خانواده
  اصل مقاله
 خمسه ای اکرم
فصلنامه خانواده پژوهی  زمستان 1385; 2(8):327-339.
کلید واژه: 

 5 : بررسی الگوهای ذهنی طرحواره ای کمال گرایی و تایید خواهی در افسردگی
  اصل مقاله
 سام خانیانی نوش زاد,یکه یزدان دوست رخساره,اصغرنژادفرید علی اصغر
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)  زمستان 1381; 8(3 (پیاپی 31)):65-74.
کلید واژه: 

 6 : بررسی رابطه بین نوع فرایند طرحواره ای و نگرش به ازدواج
  اصل مقاله
 خسروی زهره,سیف سوسن,عالی شهربانو
پژوهش در سلامت روانشناختی  زمستان 1386; 1(4):31-40.
کلید واژه: طرحواره های اولیه نوع فرآیندهای طرحواره ای، انتخاب شریک زندگی، نگرش به ازدواج

 7 : بررسی رابطه سابقه فشار خون بالا و طرحواره شناختی بیماری در بیماران پس از سکته قلبی
  اصل مقاله
 باقریان سرارودی رضا,صانعی حمید,بهرامی احسان هادی
مجله دانشکده پزشکی اصفهان  دی 1388; 27(101):699-709.
کلید واژه: سابقه فشار خون بالا، بازنمایی شناختی بیماری، ماهیت بیماری، پیامدهای بیماری، مدت زمان بیماری، کنترل پذیری، درمان پذیری

 8 : بررسی طرحواره های پارامترسازی همرفت کومه ای در مدل های بزرگ و میان مقیاس
  چکیده
 قرایلو مریم,مزرعه فراهانی مجید,علی اکبری بیدختی عباس علی
مجله فیزیک زمین و فضا  1389; 36(1):171-192.
کلید واژه: مدل سازی ابرهای کومه ای، مدل میان مقیاس، همرفت کومه ای

 9 : بررسی نقش عوامل فرهنگی - اجتماعی بر طرحواره های نقشی جنسیتی در دو گروه قومی از دانشجویان در ایران
  چکیده
 خمسه ای اکرم
مطالعات روان شناختی  تابستان 1386; 3(2):129-146.
کلید واژه: 

 10 : پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های یانگ
  چکیده
 آهی قاسم,محمدی فر محمدعلی,بشارت محمدعلی
روانشناسی و علوم تربیتی  پاییز 1386; 37(3):5-20.
کلید واژه: پرسشنامه طرح واره های یانگ، پایایی، اعتبار

 11 : تاثیر تحصیلات بر تغییر ساختار طرحواره های تبعیض جنسی
  اصل مقاله
 احمدوند محمدعلی
دانشور رفتار  اردیبهشت 1383; 11(4):15-24.
کلید واژه: 

 12 : تحلیل عاملی نسخه کوتاه پرسش نامه طرحواره یانگ در نمونه غیر بالینی ایرانی
  اصل مقاله
 صدوقی زهره,آگیلاروفایی مریم,رسول زاده طباطبایی سیدکاظم,اصفهانیان نامیه
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)  تابستان 1387; 14(2 (پیاپی 53)):214-219.
کلید واژه: 

 13 : تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان
  اصل مقاله
 ذوالفقاری مریم,فاتحی زاده مریم السادات,عابدی محمدرضا
فصلنامه خانواده پژوهی  پاییز 1387; 4(15):247-261.
کلید واژه: طرحواره های ناسازگار اولیه، صمیمیت زناشویی، زوجین

 14 : رابطه بین سابقه سکته قلبی و طرحواره شناختی از انفکتوس میکارد
  چکیده
 باقریان سرارودی رضا,بهرامی احسان هادی,صانعی حمید
پژوهش در سلامت روانشناختی  تابستان 1387; 2(2):29-39.
کلید واژه: سابقه سکته قلبی، ادرک بیماری، ماهیت بیماری، پیامدهای بیماری، مدت زمان بیماری، کنترل پذیری، درمان پذیری

 15 : ساختارهای معناگذاری / طرحواره ‌ها، حالت های هیجانی و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی: مقایسه دو چارچوب مفهومی
  اصل مقاله
 فتا لادن,بیرشک بهروز,عاطف وحید محمدکاظم,دابسون کیت استفان
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)  پاییز 1384; 11(3 (پیاپی 42)):312-326.
کلید واژه: 

 16 : فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (SQ - SF): بررسی ویژگی های روانسنجی و ساختار عاملی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر سال تحصیلی 86 - 1385
  اصل مقاله
 دیوانداری حسن,آهی قاسم,اکبری حمزه,مهدیان حسین
پژوهشنامه تربیتی  پاییز 1388; 5(20):103-133.
کلید واژه: 

 17 : مروری بر طرحواره ذهنی دانشجویان و رشد آن در فرایند آموزش طراحی (کارگاه معماری طرح I)
  چکیده
 یزدان فر سیدعباس
صفه  بهار و تابستان 1383; 14(38):145-170.
کلید واژه: 

 18 : مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد چاق مبتلا به اختلال پرخوری و فاقد اختلال پرخوری
  اصل مقاله
 مولودی رضا,دژکام محمود,موتابی فرشته,امیدوار نسرین
مجله علوم رفتاری  تابستان 1389; 4(2):109-114.
کلید واژه: طرحواره های ناسازگار، اختلال پرخوری، چاقی

 19 : مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در سربازان مبتلا به دسته ب اختلالات شخصیت و سربازان سالم
  اصل مقاله
 لطفی راضیه,دنیوی وحید,خسروی زهره
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران  تابستان 1386; 5(2 (مسلسل 18)):1261-1266.
کلید واژه: 

 20 : یادگیری زبان دوم و نظریه طرحواره های ذهنی
  اصل مقاله
 شمشادی آزیتا
دانشور  دی 1380; 9(36):105-116.
کلید واژه: طرحواره ذهنی، درک مطلب شنیداری، زبان دوم